Home | Contact us | Site map  
 
 ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
กระดานถาม-ตอบ / แจ้งเรื่องร้องเรียน
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
หนูณิชย์...พาชิม

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553
: Best Viewed in Internet Explorer
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ปรับปรุงรูปแบบศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ Trade & Investment Service Center Chiangmai (TIS-C) เพื่อการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของจังหวัด


          สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ปรับปรุงรูปแบบศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ Trade & Investment Service Center Chiangmai (TIS-C) โดยเน้นความเป็นเอกลักษณ์ที่ทันสมัย และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ
 
          ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ (TIS-C) จัดตั้งเพื่อสนับสนุนและรองรับเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนในปัจจุบัน และอนาคตที่มีการแข่งขันสูงทำให้ภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงลึก ( Information Intelligent ) เพื่อการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของจังหวัด โดยให้บริการข้อมูลการค้าการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ 8 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย สินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรมที่มีศักยภาพ การค้าการลงทุน กลุ่มประเทศ GMS กลุ่มประเทศ AEC ธุรกิจบริการสุขภาพ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
 
          ผู้สนใจเข้าใช้บริการ สามารถใช้บริการได้ผ่าน 3 ช่องทางคือศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลาทำการ 9.00 น.-16.00 น. Call Center 1203 หรือ ทางเว็บไซด์ www.tisccm.moc.go.th
 

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการประจำปี 2557 การสำรวจออนไลน์ สำนักงาน กพร.
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Office of Permanent Secretary Ministry of Commerce 
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 / โทรศัพท์ 02-507-7000 โทรสาร 02-547-5209-10 Call Center 02-507-8000
E-mail:webmaster@moc.go.th