Home | Contact us | Site map  
 
 ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
กระดานถาม-ตอบ / แจ้งเรื่องร้องเรียน
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
หนูณิชย์...พาชิม

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553
: Best Viewed in Internet Explorer
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ปรับปรุงรูปแบบศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ Trade & Investment Service Center Chiangmai (TIS-C) เพื่อการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของจังหวัด


          สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ปรับปรุงรูปแบบศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ Trade & Investment Service Center Chiangmai (TIS-C) โดยเน้นความเป็นเอกลักษณ์ที่ทันสมัย และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ
 
          ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ (TIS-C) จัดตั้งเพื่อสนับสนุนและรองรับเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนในปัจจุบัน และอนาคตที่มีการแข่งขันสูงทำให้ภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงลึก ( Information Intelligent ) เพื่อการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของจังหวัด โดยให้บริการข้อมูลการค้าการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ 8 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย สินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรมที่มีศักยภาพ การค้าการลงทุน กลุ่มประเทศ GMS กลุ่มประเทศ AEC ธุรกิจบริการสุขภาพ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
 
          ผู้สนใจเข้าใช้บริการ สามารถใช้บริการได้ผ่าน 3 ช่องทางคือศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลาทำการ 9.00 น.-16.00 น. Call Center 1203 หรือ ทางเว็บไซด์ www.tisccm.moc.go.th
 

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ปี 2551 ห้องสมุดกระทรวงพาณิชย์ Web mail กระทรวงพาณิชย์ ระบบค้นหาข้อมูลกฎหมาย กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Office of Permanent Secretary Ministry of Commerce 
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 / โทรศัพท์ 02-507-7000 โทรสาร 02-547-5209-10 Call Center 02-507-8000
E-mail:webmaster@moc.go.th