ภาพโลโก้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์ ขนาดตัวอักษร เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดเล็ก เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดกลาง เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ facebook สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ youtube สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขอบ
CIO : Chief Information Officer
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงนายสุพพัต อ่องแสงคุณ
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ด้านบริหาร)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง
(Ministry Chief Information Officer : MCIO)
กระทรวงพาณิชย์
E-mail : supapato@moc.go.th 
 
 

นายวันชัย วราวิทย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม
(Department Chief Information Officer : DCIO)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
E-mail : wanchaiv@moc.go.th 
 
 
update : 09/06/63
 
img img
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center 1203 (โทรศัพท์ 02-507-7000,02-507-8000) โทรสาร 02-547-5209-10 E-mail:webmaster@moc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการปฏิเสธความรับผิด
img Best View in Resolution of 1024 x 960 or later. Browser Internet Explore Version 10 or later.
ipv6 ready img