ภาพโลโก้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์ ขนาดตัวอักษร เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดเล็ก เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดกลาง เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ facebook สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ youtube สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขอบ
หน้าหลัก >> แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ
pic แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2564
ดาวน์โหลด 614 ครั้ง
pic แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2563-2565
ดาวน์โหลด 1760 ครั้ง
pic แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด 1186 ครั้ง
pic แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์
pic Infographic และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2561-2565
ดาวน์โหลด 2223 ครั้ง
pic แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
ดาวน์โหลด 3352 ครั้ง
pic ยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม พ.ศ. 2560-2564
ดาวน์โหลด 1679 ครั้ง
pic แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560-2564.......2/2/2560
ดาวน์โหลด 2795 ครั้ง
pic ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 2559-2562.....26/01/58
pic ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 2555-2557.....28/07/54

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
 

img img
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center 1203 (โทรศัพท์ 02-507-7000,02-507-8000) โทรสาร 02-547-5209-10 E-mail:webmaster@moc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการปฏิเสธความรับผิด
img Best View in Resolution of 1024 x 960 or later. Browser Internet Explore Version 10 or later.

ipv6 ready img