ภาพโลโก้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์ ขนาดตัวอักษร เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดเล็ก เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดกลาง เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ facebook สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ youtube สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขอบ
หน้าหลัก >> กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
pic แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปี 2560
pic โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
pic คู่มือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
pic แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
pic กิจกรรมเกี่ยวกับจริยธรรมของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์
pic ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
pic ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2552
pic แผนปฎิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
pic แผนปฎิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
pic แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
 
img img
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center 1203 (โทรศัพท์ 02-507-7000,02-507-8000) โทรสาร 02-547-5209-10 E-mail:webmaster@moc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการปฏิเสธความรับผิด
img Best View in Resolution of 1024 x 960 or later. Browser Internet Explore Version 10 or later.
ipv6 ready img