ภาพโลโก้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์ ขนาดตัวอักษร เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดเล็ก เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดกลาง เปลี่ยนตัวอักษรเป็นขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ facebook สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ youtube สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขอบ
หน้าหลัก >> ผลงานสำคัญ
ผลงานสำคัญ
pic ผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล รัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ปีที่ 4 (26 กุมภาพันธ์ 2547-30 กันยายน 2547)
pic ผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงพาณิชย์ ในรอบ 4 ปี (26 กุมภาพันธ์ 2544-31 ธันวาคม 2547) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2547
pic ผลงานสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2547 (ตุลาคม 2546-เมษายน 2547)
pic ผลงานสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2546 (ตุลาคม 2545-กันยายน 2546)
pic ผลงานสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2546 (ตุลาคม 2545-พฤษภาคม 2546)
pic ผลงานสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2545 (ตุลาคม 2544-กันยายน 2545)
pic ผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในรอบ 6 เดือน (ธันวาคม 2542-พฤษภาคม 2543)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4]
 

img img
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call center 1203 (โทรศัพท์ 02-507-7000,02-507-8000) โทรสาร 02-547-5209-10 E-mail:webmaster@moc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการปฏิเสธความรับผิด
img Best View in Resolution of 1024 x 960 or later. Browser Internet Explore Version 10 or later.

ipv6 ready img