MOC 100 Years     
 
 
 
 
MOC 100 Years
TH    EN
Header Image
ตรวจหาเชื้อ Covid-19 คัดกรองเชิงรุกผู้ค้าในตลาดนัดสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์
watermark

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564  ทีมควบคุมโรคอำเภอเมืองนนทบุรี ร่วมกับ ทีมเทศบาลนครนนทบุรี รพ.พระนั่งเกล้า ออกตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้ค้าในตลาดนัดสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 60 ราย เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อ Covid-19   โดยมีท่านวันเพ็ญ  นิโครวนจำรัส ที่ปรึกษาการพาณิชย์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ผลการตรวจไม่พบเชื้อ


image รูปภาพ
ตรวจหาเชื้อ Covid-19 คัดกรองเชิงรุกผู้ค้าในตลาดนัดสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์
ตรวจหาเชื้อ Covid-19 คัดกรองเชิงรุกผู้ค้าในตลาดนัดสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์
ตรวจหาเชื้อ Covid-19 คัดกรองเชิงรุกผู้ค้าในตลาดนัดสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์
ตรวจหาเชื้อ Covid-19 คัดกรองเชิงรุกผู้ค้าในตลาดนัดสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์
ตรวจหาเชื้อ Covid-19 คัดกรองเชิงรุกผู้ค้าในตลาดนัดสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์
ตรวจหาเชื้อ Covid-19 คัดกรองเชิงรุกผู้ค้าในตลาดนัดสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์


คะแนนโหวต :