MOC 100 Years    
 
 
 
 
MOC 100 Years
TH    EN

OPS Service

ศูนย์ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

image

นายวันชัย วราวิทย์ และนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนาทำบุญตักบาตรร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง (กิจกรรมทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย กระทรวงพาณิชย์) ครั้งที่ 1 (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์รับเป็นเจ้าภาพ) ตักบาตรอาหารคาว-หวาน อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดแดงธรรมชาติ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้มีส่วนร่วมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับชุมชน และเป็นการยกระดับคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมในสังคมให้เกิดขึ้น โดยเน้นรูปแบบความเรียบง่าย และพอเพียง เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ  บริเวณลานร่มไม้ด้านหน้าประตูทางเข้ากระทรวงพาณิชย์ (ฝั่งตลาดนัด)


วีดิโอมัลติมีเดีย
 
 
 
mobileapp

MOC Portal

Application

ศูนย์รวม Application กระทรวงพาณิชย์

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ทั้ง Android และ iOS