MOC 100 Years    
 
 
 
 
MOC 100 Years
TH    EN

OPS Service

ศูนย์ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

image

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมกันลงพื้นที่จ. ประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ร่วมกันลงพื้นที่จ. ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพบปะหารือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีบ้านหนองปุหลก

และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่ ตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” รวมทั้ง รับฟังปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ได้มอบ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินการจัดทำการถ่ายทอดเรื่องราวสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Content Marketing และ Story telling)

เพื่อสร้างความโดดเด่น เพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้า/บริการของชุมชน ยกระดับสินค้า/บริการของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น

และมอบสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อยอดการพัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ต่อไป


image

นางสาวนุสรา  กาญจนกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจราชการจังหวัดชุมพร  

               เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2565 นางสาวนุสรา กาญจนกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดผลไม้ จังหวัดชุมพร และผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร 

                จากนั้น ผู้ตรวจราชการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการ ผลิต การตลาด และรับฟังปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการ ดังนี้

               - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางสน อำเภอปะทิว

               - หลาดกล้วยพ่อตาหินช้าง อำเภอท่าแซะ

               - สวนทวีทรัพย์ อำเภอปะทิว

               - วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ท่ามะพลา อำเภอหลังสวน

               - สวนรัชเวทย์ อำเภอหลังสวน

               - ตลาดมรกต ตลาดกลางผักและผลไม้ อำเภอหลังสวน

               


image

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน การเจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์กระตุ้นการค้าชายแดนภาคใต้

(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ปี 2565เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานการเจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์

กระตุ้นการค้าชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ปี 2565 (Southern Border Online Business Matching 2022) ณ โรงแรมการ์เด้นวิวเบตง

จ.ยะลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 โดยมีผู้ประกอบการจากจังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 32 ราย และผู้ประกอบการ

จากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ และเวียดนาม เข้าร่วมเจรจาธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ จากนั้น

เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมการค้าออนไลน์ ณ บริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 ภายในงานได้รวบรวมสินค้าดี สินค้าเด่นจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ รวม 80 คูหา อาทิ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

ข้าวเกรียบปลา ปลากุเลาตากใบ โรตีสำเร็จรูป นมถั่วเหลือง และ น้ำพริก 


วีดิโอมัลติมีเดีย
 
 
 
mobileapp

MOC Portal

Application

ศูนย์รวม Application กระทรวงพาณิชย์

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ทั้ง Android และ iOS