MOC 100 Years facebook youtube  

OPS Service

ศูนย์ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

image
image
image

    นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยมีผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดตำหนักใต้ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


คู่มือการปฏิบัติงาน

วีดิโอมัลติมีเดีย
 
 
 
mobileapp

MOC Portal

Application

ศูนย์รวม Application กระทรวงพาณิชย์

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ทั้ง Android และ iOS