MOC 100 Years    
 
 
 
 
MOC 100 Years
TH    EN

OPS Service

ศูนย์ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

image

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน การเจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์กระตุ้นการค้าชายแดนภาคใต้

(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ปี 2565เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานการเจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์

กระตุ้นการค้าชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ปี 2565 (Southern Border Online Business Matching 2022) ณ โรงแรมการ์เด้นวิวเบตง

จ.ยะลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 โดยมีผู้ประกอบการจากจังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 32 ราย และผู้ประกอบการ

จากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ และเวียดนาม เข้าร่วมเจรจาธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ จากนั้น

เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมการค้าออนไลน์ ณ บริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 ภายในงานได้รวบรวมสินค้าดี สินค้าเด่นจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ รวม 80 คูหา อาทิ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

ข้าวเกรียบปลา ปลากุเลาตากใบ โรตีสำเร็จรูป นมถั่วเหลือง และ น้ำพริก 


image
image

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "แม่กลอง ฟู้ดส์ แฟร์ 2022"เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "แม่กลอง ฟู้ดส์ แฟร์ 2022" 

โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงครามจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาศรีสมาน ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2565 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการจำหน่าย เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิตชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs ให้สินค้าและผลิตภัณฑ์

เป็นที่รู้จัก ภายในงานมีการนำสินค้าดีมีคุณภาพของจังหวัดมาจัดจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ทั้งนี้ "เมืองแม่กลอง" เป็นแหล่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

และมีความหลากหลาย ทั้งสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าที่ขอขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (G)

หลายชนิดสินค้า เช่น ส้มโอขาวใหญ่ ลิ้นจี่ค่อม พริกมันบางช้าง น้ำตาลมะพร้าว ปลาทูแม่กลอง เกลือสมุทร กะปิคลองโคน เป็นต้น


วีดิโอมัลติมีเดีย
 
 
 
mobileapp

MOC Portal

Application

ศูนย์รวม Application กระทรวงพาณิชย์

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ทั้ง Android และ iOS