MOC 100 Years facebook youtube  
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
watermark

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) วันที่แผยแพร่ 31/05/2565 ดาวน์โหลด
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) วันที่แผยแพร่ 6/06/2565 ดาวน์โหลด
แบบขอความยินยอม วันที่แผยแพร่ 31/05/2565 ดาวน์โหลด
ประกาศนโยบายคุกกี้ วันที่แผยแพร่ 31/05/2565 ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วันที่แผยแพร่ 31/05/2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้ายประกาศ วันที่แผยแพร่ 31/05/2565 ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอใช้สิทธิ์ วันที่แผยแพร่ 31/05/2565 ดาวน์โหลด
แบบตอบกลับการใช้สิทธิ์ วันที่แผยแพร่ 31/05/2565 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar